O nama

A302logo4Klub studenata južne slavistike “A-302” je udruga koju su utemeljili studenti Odsjeka za južnu slavistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu radi promicanja interesa studenata. Klub nastaje 19. rujna 2003. godine. Klub je izraz želje studenata slavistike da izravno sudjeluju u akademskom životu i utječu na akademska i kulturna događanja.

 

 

„Ispričati priču o bivšem jugoslavenskom prostoru, priču koja bi pričala različitim glasovima, koja bi stvarala dijaloge i razumijevanje… – bila je naša ideja. Ovim časopisom željeli smo pružiti jedan drugačiji pogled koji više ne želi biti usmjeren prema diskursu rata, već otvoriti prostor za dosada marginalizirane teme i ljude, mišljenja i kritike te ujedno oplemeniti ovo tematsko područje novim i suvremenim teorijskim promišljanjima. Cilj nam je, također, bio stvoriti prostor izražavanja i istraživanja za prilično neartikuliranu studentsku populaciju južnoslavističkog odsjeka. Ne zaobilazeći teme koje se same po sebi nameću kada je riječ o ovom geopolitičkom području te uzimajući u obzir često krivo interpretiranje ove tematike od strane medija dominante struje, pokušali smo uspostaviti kriterije koji će biti podloga za nastavak istraživanja u ovome smjeru“ (iz Riječi uvodništva, prvi broj Balkan Expressa)

Posted in