II. međunarodna studentska konferencija Jučer, danas, sutra – slavistika

Klub studenata južne slavistike A-302

poziva Vas na

II. međunarodnu studentsku konferenciju Jučer, danas, sutra – slavistika

koja će se održati od 21. do 23. listopada 2015. godine

na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Konferencija je zamišljena kao trodnevni susret na kojem će mladi slavisti imati priliku predstaviti područja svojih interesa kolegama. Uz izlaganja radova s temama iz područja lingvistike, književnosti, povijesti, umjetnosti i sl., očekuje se i tematiziranje položaja slavistike i njezine budućnosti, rasprava o mogućnostima populariziranja slavistike i međusobne suradnje slavenskih zemalja.

Sudjelovati mogu (aktivno i pasivno) studenti preddiplomskih i diplomskih studija te doktorandi. Radovi mogu biti iz područja jezikoslovlja, znanosti o književnosti, a mogu biti i interdisciplinarnog karaktera; važno je da se radi o slavističkim temama. Radni su jezici svi južnoslavenski jezici, a pismo latinica ili ćirilica. Svaki sudionik može prijaviti najviše jedan autorski i jedan koautorski rad. Jedan rad može imati najviše 3 autora. Za izlaganje svakog sudionika predviđeno je najviše 15 minuta uz dodatnih 5 minuta za raspravu.

Rok je za slanje prijavnice (sa sažetkom) 31. svibnja 2015. godine, a bude li sažetak prihvaćen, gotov rad treba poslati do 1. listopada 2015. godine. Sažetak mora sadržavati najmanje 250, a najviše 500 riječi. Ispunjene se prijavnice šalju na e-mail jdsslavistika2015@gmail.com.

Kotizacija za aktivne sudionike iz Hrvatske iznosi 100 HRK (ca. 13 EUR), za aktivne sudionike iz inozemstva 150 HRK (ca. 20 EUR), a za sve pasivne sudionike 200 HRK (ca. 26 EUR).

Smještaj će biti organiziran za sudionike koji studiraju izvan Zagreba. Troškovi putovanja neće biti pokriveni.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Organizacijskom odboru na e-maila jdsslavistika2015@gmail.com ili posjetite Facebook-stranicu Konferencije, gdje možete pronaći prijavnicu te aktualnosti povezane s Konferencijom.

Veselimo se vašim prijavama!

Organizacijski odbor II. međunarodne studentske konferencije Jučer, danas, sutra – slavistika

PRILOZI:
Prijavnicu možete pronaći na ovom linku: http://speedy.sh/cmpJT/Prijavnica-HR.doc

Comments are closed.